Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

На вниманието на бъдещите ученици и техните родители!

ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

предоставяме на Вашето внимание най-съществената информация и срокове в хода на приемната кампания.
2021


КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН
НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ГР. КОЗЛОДУЙ


Цел: Да мотивира учениците, учителите и родителите за творческа изява и да стимулира чувство за принадлежност към училищната общност.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:
I. Създаване на текст за училищен химн.
II. Създаване на мелодия върху одобрен текст за училищния химн.

Правила за участие:
› Право на участие имат всички ученици, учители и родители.
› Всеки може да се включи с до три текста (написани на Word) и до три мелодии във формат mрЗ или wav.
› Текстовете трябва да са на български език.

Срокове:
› Текстовете се приемат до 30.05.2022 г. на e-mail kim_bgr@abv.bg.
› Мелодиите се приемат от 01.07.2022 г. до 15.08.2022 г. на e-mail kim_bgr@abv.bg.

Всичко за конкурса: в този файл.


Разчитаме на отговорно поведение и спазване на всички мерки с цел опазване живота и здравето на цялата училищна общност!

На вниманието на родителите на всички ученици от 1. до 12. клас!

Уважаеми родители,

На 28.03.2022 г. е последното тестване на учениците и персонала с бързи антигенни тестове.

От 29.03.2022 г. отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата и всички ученици се обучават присъствено.

Остават в сила другите предпазни мерки – носенето на маска в коридорите и общите помещения за децата от I до IV клас, както и навсякъде за останалите ученици и за персонала, спазването на дистанция, дезинфекцията и проветряването.

Ще сме благодарни, ако можем да разчитаме на Вашето съдействие по отношение на спазването на противоепидемичните мерки в училище.

Не допускайте децата да идват болни за учебни занятия и настоявайте да поставят маските си както в междучасията, така и в часовете.Важно!

Уважаеми родители и ученици,

Информация за организацията на обучение в условията на извънредна епидемична обстановка и документите, регламентиращи поведението по време на извънредната епидемична обстановка (Насоки, Правила, Акценти и др.), които задължително трябва да се познават от всички учители, ученици и родители са публикувани в раздел Организация в условия на COVID - 19 в раздел Организация в условия на COVID 19


2021

Когато училището е общност 2020

Вестник „Аз-буки”, бр. 47, 2020 г.

Иновациите могат да се случват всеки час, без да има нужда от етикет. Доказват го в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй

Интервю с Мария Костова - директор на на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.

Уважаеми родители,


С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.