Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

В приложените файлове са посочени задължителните и препоръчителни мерки, свързани с процеса на обучение и действията в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които задължително трябва да се познават от всички учители, ученици и родители.

НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Акценти, свързани с поведението на учениците

Разчитаме на отговорно поведение и спазване на всички мерки с цел опазване живота и здравето на цялата училищна общност!Чисти училища за светло бъдеще

2021 2021

ЛИТЕРАТУРА ЗА ЛЕТЕН ПРОЧИТ 2021УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА


2021

2021

Запознайте се с класните ръководители на бъдещите първокласници:

2021 2021 2021 2021

2021

Запознайте се с класните ръководители на бъдещите петокласници:

2021 2021 2021 2021

2021


2021

Когато училището е общност 2020

Вестник „Аз-буки”, бр. 47, 2020 г.

Иновациите могат да се случват всеки час, без да има нужда от етикет. Доказват го в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй

Интервю с Мария Костова - директор на на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.

Уважаеми родители,


С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.