Добре дошли в сайта на нашето училище!


Вие разглеждате официалния сайт на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, обл. Враца

2020

Поздравителен адрес от Областния управител на област Враца


Поздравителен адрес от Кмета на oбщина Козлодуй и Председателя на Общинския съвет


Грамота от Община Козлодуй


Поздравителен адрес от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД


Поздравителен адрес от Обществения съвет на СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй


Поздрав за 24 май от учениците от 7. Г клас


Поздрав за 24 май от Дарина Попниколова от 3. Г клас


2020 Поздравления с предстоящия светъл празник на Славянската писменост, просвета и култура за всички всеотдайни служители и ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Колодуй от Сдружение WIN България.


2020 2020

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!


Уважаеми родители,

Кандидатстването за прием на ученици в първи клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в срок до 29 май 2020 г.

Формулярът е достъпен в сайта на училището в раздел „Прием I клас“.

Допълнителна информация можете да получавате ежедневно от 8,30 ч. до 16,30 ч. на тел. 0973/80886 или на ел. поща kim_kozloduy@abv.bg.


2020 → Съвети и препоръки за предпазване от коронавирус


Уважаеми родители,


С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае, да формира и да реализира личния си проект. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

  • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
  • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
  • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
  • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
  • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
  • политика на поощряване на гражданска активност;
  • работещи структури, осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
  • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
  • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Представяне


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.