СЕДМИЧНО МЕНЮ

Седмично меню за хранене в ученическия стол 18.10.-22.10.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 11.10.-15.10.2021

Седмично меню за хранене в ученическия стол 04.10.-08.10.2021ИНФОРМАЦИЯ ЗАЗА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІ КЛАС В ПЕРИОДА 1-23 ЮНИ 2021 Г.

В документите са представени:

График за дейностите в начален етап.

График за дейностите прогимназиален етап.ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА


СЪВЕТИ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VI клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в VII клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в IX Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в X Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в XI A клас с профил "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за избор на учебни предмети по разширена подготовка в XI Б клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ" през учебната 2020/2021 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В VI и VII клас ПРЕЗ 2020/2021 Г.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици, които ще са в VI клас през учебната 2020/2021 г.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици, които ще са в VII клас през учебната 2020/2021 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ 2020/2021 Г.

Заявяването за прием на ученици от І, ІІ и ІІІ клас в целодневна организация на учебния процес в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще се осъществява чрез попълване на електронен формуляр, който ще е достъпен в срок до 1 юни 2020 г. Учениците от ІV клас ще подадат заявления след 1 юни заедно със заявление за преместване в V клас.

Формуляр за заявление за целодневна организация на учебния процес за ученици от І, ІІ и ІІІ клас


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


Еелектронен дневник

Уважаеми родители, през тази учебна година училището ни използва електронен дневник https://app.shkolo.bg

Използвайте ръководството за регистрация на родители,за да имате възможност да използвате възможностите на електронния дневник.


Писмо във връзка със събирането на средства от родители на ученици

СИСТЕМА за формално общуване с родителите на учениците

Оценяване на учениците от 5 клас

Здравно образование за родители

Как да се предпазим от въшките?


Морбили (информационна листовка на РЗИ Враца)


Практически препоръки за безопасност на пътяИзвиняване на отсъствия с медицински бележки

Изисквания към медицинските бележки

2016 2016

Училище за родители

Училище за родители Училище за родители

Училищен стол

В стола
  • Можете да закупите купони за цялата седмица или ежедневно от 7 до 10 часа
  • Купоните се заверяват до 13 часа в предходния ден за цялата седмица или за следващия ден
  • В петък на информационното табло имате възможност да се запознаете с менюто за следващата седмица.
В стола