Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за 1.А клас

Училищен учебен план за 1.Б клас

Училищен учебен план за 1.В клас

Училищен учебен план за 1.Г клас

Училищен учебен план за 2.А клас

Училищен учебен план за 2.Б клас

Училищен учебен план за 2.В клас

Училищен учебен план за 3.А клас

Училищен учебен план за 3.Б клас

Училищен учебен план за 3.В клас

Училищен учебен план за 4.A клас

Училищен учебен план за 4.Б клас

Училищен учебен план за 4.В клас


Училищен учебен план за 5.А клас

Училищен учебен план за 5.Б клас

Училищен учебен план за 5.В клас

Училищен учебен план за 5.Г клас

Училищен учебен план за 6.А клас

Училищен учебен план за 6.Б клас

Училищен учебен план за 6.В клас

Училищен учебен план за 6.Г клас

Училищен учебен план за 7.А клас

Училищен учебен план за 7.Б клас

Училищен учебен план за 7.В клас

Училищен учебен план за 7.Г клас


Училищен учебен план за 8.А клас

Училищен учебен план за 8.Б клас

Училищен учебен план за 9.А клас

Училищен учебен план за 9.Б клас

Училищен учебен план за 10.A клас

Училищен учебен план за 10.Б клас

Училищен учебен план за 11.A клас

Училищен учебен план за 11.Б клас

Училищен учебен план за 12.A клас

Училищен учебен план за 12.Б клас