ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФВСЛИТЕРАТУРА ЗА ЛЕТЕН ПРОЧИТ 2021УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 • Списък на учебниците за учебната 2021-2022 учебна година за учениците от 8.-12. клас

 • „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

  Министерството на образованието и Министерство на здравеопазването подкрепиха иницииативата на български творци-родители за видеоклипа „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“.

  2021


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ


  Уважаеми ученици, имате възможност да се запознаете с разписанието на общинския автобус по маршрута Козлодуй-Крива бара в приложения файл.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  Уважаеми ученици, имате възможност да се запознаете с информация за прием в Русенски университет за 2020/2021 учебна година по специалността "Педагогика на обучението по математика и информатика (ПОМИ)" в този файл.


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  СТИПЕНДИИ


  КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ


  ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

  Програма за превенция на тормоза в училище


  СПРАВОЧНИК

  "Училищен тормоз - какво да правим?"

  Училището е сложна организация, поради многобройните очаквания, на които е призвано да отговори. То трябва да осигури баланс между сътрудничество и състезание, между подкрепа и предизвикателства, между лични постижения и колективен труд. Сложните взаимоотношения, в които влизат всички лица в училище, водят до напрежение и конфликти, справянето с които изисква нови компетенции. Настоящият справочник е предназначен за всички възрастни, които са част от училищната общност. Той предлага полезна информация и ефективни практики за справяне с един изключително остър проблем - училищния тормоз. Предложената информация и модел на организация на училището позволяват с решаването на проблема да се ангажират всички участници вучилищния живот. Справочникът е част от училищен механизъм, насочен към прилагането на нов модел за общуване и усъвършенстване на училищната среда с активно участие на учениците.

  Насилие

  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ

  Представяне Чуждо-езиковото обучение в ХТМУ предоставя възможност за получаване на инженерни дипломи, признати във Франция и Германия
  2016

  УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

  Важни моменти от развитието на Ученическия парламент

  2001 г.

  Първо участие в европейски конкурс. Конкурсът е под патронажа на Европейския парламент и на Президента на Република Франция и е под надслов „Афиширай своето европейско гражданство”. Конкурсните задачи са три: Страсбург
  • Проект за Харта на европейската младеж
  • Писмо до „Бащите на Европа”
  • Емблема на проекта
  Проектът изработен от нашите ученици е номиниран и участниците (10 ученици и трима учители – доброволци) заминават за Страсбург, където участват в изработването на окончателния вариант на Хартата, заедно с останалите младежи от европейските страни.

  2002 г.

  Франция Второ участие в европейския конкурс „Бъдещето – това сте вие”. Проектът е реализация на една от ценностите, засегнати в Хартата на европейската младеж. Нашият проект реализира ценността „солидарност” и е под надслов „Приятелю, подай ръка”. Проектът отново е номиниран и участниците го представят в Париж.

  2002-2003 г.

  Деница Създава се Училищен граждански кръг (УГК) – 30 ученици и 10 учители – доброволци. Учениците, които участват в учредяването на Училищния граждански кръг са тези, които са участвали в реализирането на европейските проекти през 2001 и 2002 г. След това се присъединяват и други. В състава на УГК се включват и родители – доброволци. Започва практическата реализация на проекта „Приятелю, подай ръка” с осъществяването на първия етап „Да станем приятели”.

  2003-2004 г.

  Започва реализацията на втория етап на проекта „Приятелю, подай ръка”. Създават се групи по интереси, наречени Ателиета, в които са обхванати деца с проблеми в училище. Ръководители на ателиетата са ученици, учители и родители – доброволци в УГК. Ателиетата са:
  • Спорт
  • Театър
  • Ден на Европа
  • Куклен театър
  • Танци
  • Приказки
  • Огнеборци
  УГК организира и провежда първо честване на Деня на Европа – 9 май. Представена е дейността на Ателиетата. Гости са дипломатически представители на Португалия, Италия, Великобритания, Австрия, Франция, Германия, Русия и САЩ. Ден на Европа
  Открита е Алея на Европа, зала „Европа” и се изнасят знамената на страните от ЕС. УГК участва в конкурс за есе „Европа единна в многообразието”, организиран от Асоциацията на членовете на академичните палми. Нашите участници получават Специалната награда за чуждестранно участие (България не е член на ЕС). Ден на Европа
  През април 2004 г. се провежда Колоквиум с международно участие „Да върнем децата в училище”, където различни институции споделят добри практики и УГК отчита своята дейност.

  2004–2005 г.

  УГК участва в конкурс за есе „Европа – 60 години мир. Траен ли е и как да бъде необратим?”, организирани от Асоциацията на членовете на академичните палми. И в този конкурс есето на нашите участници получава отново Специалната награда за чуждестранно участие (България все още не е член на ЕС). Дейността на УГК се разширява. Включват се нови доброволци – учители и родители, а също така и по-малки ученици, които искат да играят, творят и помагат на съучениците си в свободното си време. Провежда се спортен празник с деца от цялата община и с участието на спортисти – ветерани от област Враца.

  2005-2006 г.

  Създава се Ученически парламент (УП). Учредители са УГК и отговорниците на класовете. Целта е да се разшири ученическото самоуправление и възпитанието в гражданска активност. Сформират се следните комисии – социална, етична, спортна, културна. Реализирани са следните проекти:
  • Правилник за дейността на УП
  • Етичен кодекс
  • Благотворителни акции
  • Ден на ученическото самоуправление

  2006-2007 г.

  Разширява се дейността на УП. В състава му се включват представители на всички класове – от 5 до 12. Работи по следните проекти:
  • Екологичен проект "Зелен флаг"
  • Българско – румънски проект "Класни стаи без граници"
  • Подпомага дейността на българско – португалския езиков проект „Искам да ти разкажа…”
  • Продължава дейността на Ателиетата. В работата на комисиите към УП се включват и представители на родителските активи, на педагогическата колегия. Обсъждат се проблеми и се търсят решения.